Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Openbare volksleeszaal "Nieuw Leven"

Naam Openbare volksleeszaal "Nieuw Leven"
Plaats Dordrecht
Provincie Zuid-Holland
Datum van erkenning 29 mei 1896
Koninklijk Besluit nr. 39
Oprichtingsdatum 01 maart 1895
Doelstelling

De ontwikkeling van den burgerstand bevorderen.

Staatscourant

26/27-07-1896