Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Vereeniging tot versiering van arme en behoeftige R.C. Kerken in Nederland

Naam Vereeniging tot versiering van arme en behoeftige R.C. Kerken in Nederland
Plaats Rotterdam
Provincie Zuid-Holland
Datum van erkenning 15 maart 1878
Koninklijk Besluit nr. 24
Oprichtingsdatum
Doelstelling

Aan R.C. parochiekerken en kapellen, die gebrek mogten hebben aan hetgeen vereischt wordt tot eene behoorlijke viering der Godsdienstplegtigheden, de noodige kerksieraden te verschaffen.

Staatscourant

09-04-1878

Goossens van Eyndhove nr. 2600