Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Algemeene Nederlandsche Zouavenbond, afdeeling Rotterdam

Naam Algemeene Nederlandsche Zouavenbond, afdeeling Rotterdam
Plaats Rotterdam
Provincie Zuid-Holland
Datum van erkenning 1 juli 1895
Koninklijk Besluit nr. 34
Oprichtingsdatum 01 januari 1895
Doelstelling

a. Het hernieuwen of bevestigen van de banden van wapenbroederschap onder de Nederlandsche pauselijke zouaven, om daardoor mede te werken tot:

b. de verheffing en de verdediging van de H. Kerk en de onafhankelijkheid van den H. Stoel;

c. het bevorderen van het Katholiek leven onder de pauselijke zouaven;

d. het verschaffen van hulp en onderstand in alle voorkomende gevallen, aan de zouaven en hunne gezinnen.

Staatscourant

28/29-07-1895