Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Vereeniging van Nederlandsche Gravers en Baggerlieden onder de zinspreuk "Orde en Eendracht"

Naam Vereeniging van Nederlandsche Gravers en Baggerlieden onder de zinspreuk "Orde en Eendracht"
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 7 februari 1873
Koninklijk Besluit nr. 19
Oprichtingsdatum
Doelstelling

De zedelijke en stoffelijke belangen van den werkman te bevorderen en een onderlinge verbroedering in het leven te roepen tusschen alle erkende Nederlandsche gravers- en baggerlieden.

Staatscourant

06/07-04-1873

Goossens van Eyndhove nr. 194