Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Bouwmaatschappij tot verkrijging van eigen woningen

Naam Bouwmaatschappij tot verkrijging van eigen woningen
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 17 december 1869
Koninklijk Besluit nr. 24
Oprichtingsdatum
Doelstelling

1. het doen bouwen van huizen, ingericht voor woningen volgens de behoeften van een werkmansgezin en overeenkomstig de regelen der gezondheidsleer; 2. die woningen aan haar leden te verhuren; 3. de gelegenheid bij loting, open te stellen dat hare leden een perceel met het bedrag der huurpenningen in eigendom kunnen verwerven.

Staatscourant

30/31-01-1880, 07-03-1872, 21-06-1872, 14/15-09-1876, 21-08-1884, 29-10-1887, 29-06-1888, 04/05-09-1898, 18-05-1900

Goossens van Eyndhove nr. 141