Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Wijkvereeniging Rehoboth (Genesis 26:22b)

Naam Wijkvereeniging Rehoboth (Genesis 26:22b)
Plaats Den Haag
Provincie Zuid-Holland
Datum van erkenning 24 januari 1895
Koninklijk Besluit nr. 3
Oprichtingsdatum 01 november 1894
Doelstelling

De bevordering der Christelijke belangen in dat gedeelte der stad, hetwelk als wijk 2 is omschreven in de kerkelijke wijkverdeeling der Nederduitsch Hervormde gemeente te 's Gravenhage, uitgegeven in 1884.

Staatscourant

30-01-1895