Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Rotterdamsche Toneelvereeniging "Kunst na den arbeid"

Naam Rotterdamsche Toneelvereeniging "Kunst na den arbeid"
Plaats Rotterdam
Provincie Zuid-Holland
Datum van erkenning 22 november 1894
Koninklijk Besluit nr. 26
Oprichtingsdatum 01 januari 1894
Doelstelling

Hare leden door oefening op het gebied der welsprekendheid te bekwamen, de onderlinge vriendschap te bevorderen, hunne kennis te verrijken en de algemeene beschaving bevorderlijk te zijn.

Staatscourant

11-01-1895