Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Afdeeling Velsen van de Noordhollandsche vereeniging "Het Witte Kruis"

Naam Afdeeling Velsen van de Noordhollandsche vereeniging "Het Witte Kruis"
Plaats Velsen
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 16 november 1894
Koninklijk Besluit nr. 26
Oprichtingsdatum 01 januari 1894
Doelstelling

1. Besmettelijke ziekten af te weren en te beteugelen;

2. hulp te verleenen bij epidemieën en gewone ziektegevallen;

3. de algemeene gezondheidsbelangen te helpen bevorderen.

Staatscourant

01/02-01-1895, 30-09-1903