Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Afdeeling Beets van de Noordhollandsche vereeniging "Het Witte Kruis"

Naam Afdeeling Beets van de Noordhollandsche vereeniging "Het Witte Kruis"
Plaats Beets (NH)
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 7 januari 1895
Koninklijk Besluit nr. 14
Oprichtingsdatum 4 november 1894
Doelstelling

Samenwerking tot het afweren en beteugelen van besmettelijke ziekten, tot het verleenen van hulp bij epidemieën en gewone ziekte-gevallen, en tot het helpen bevorderen der algemeene gezondheidsbelangen.

Staatscourant

03/04-02-1895