Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Gereformeerde Jongelingsvereeniging "Samuel"

Naam Gereformeerde Jongelingsvereeniging "Samuel"
Plaats Dordrecht
Provincie Zuid-Holland
Datum van erkenning 22 december 1894
Koninklijk Besluit nr. 40
Oprichtingsdatum 01 november 1894
Doelstelling

Jongelingen de gelegenheid te openen zich bekend te maken met Gods Woord en zoo door onderlinge samensprekingen hunne maatschappelijke en eeuwige belangen te bevorderen.

Staatscourant

07-02-1895