Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Vereeniging "Humanitas"

Naam Vereeniging "Humanitas"
Plaats Rotterdam
Provincie Zuid-Holland
Datum van erkenning 28 januari 1870
Koninklijk Besluit nr. 12
Oprichtingsdatum
Doelstelling

Om die personen zoowel binnen als buiten de gemeente Rotterdam, welke door buitengewone omstandigheden niet in staat zijn in hunne eigene behoeften te voorzien, zooveel mogelijk ondersteuning te verleenen.

Staatscourant

14-04-1870

Goossens van Eyndhove nr. 2570