Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Zeilmakers-gezellenvereeniging "Vriendschap en Trouw"

Naam Zeilmakers-gezellenvereeniging "Vriendschap en Trouw"
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 29 januari 1875
Koninklijk Besluit nr. 35
Oprichtingsdatum
Doelstelling

Eendracht en verbroedering onder de leden aan te kweeken en te onderhouden en door alle gepaste en wettige middelen zoowel hunne stoffelijke welvaart als hun zedelijk welzijn te bevorderen.

Staatscourant

27-04-1875

Goossens van Eyndhove nr. 237