Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Vereeniging eener Burgerbewaarschool

Naam Vereeniging eener Burgerbewaarschool
Plaats Haarlem
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 6 oktober 1865
Koninklijk Besluit nr. 59
Oprichtingsdatum
Doelstelling

Om kinderen, naar hunne kinderlijke bevatting, door geschikt onderricht, nuttig en aangenaam bezig te doen houden.

Staatscourant

21-10-1865

Goossens van Eyndhove nr. 1579