Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Christelijke Zangvereeniging "Geeft Gode Lof"

Naam Christelijke Zangvereeniging "Geeft Gode Lof"
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 29 mei 1893
Koninklijk Besluit nr. 76
Oprichtingsdatum 01 november 1880
Doelstelling

Het beoefenen van den zang in het algemeen en het Christelijk lied in het bijzonder.

Staatscourant

12-07-1893