Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Vereeniging tot bevordering van Christelijke belangen

Naam Vereeniging tot bevordering van Christelijke belangen
Plaats Alkmaar
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 31 mei 1893
Koninklijk Besluit nr. 39
Oprichtingsdatum
Doelstelling

Dronkenschap, ontucht en andere zonden te Alkmaar zooveel mogelijk te voorkomen en te bestrijden.

Staatscourant

22-07-1893