Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Afdeeling Oostzaan der Noordhollandsche vereeniging "Het Witte Kruis"

Naam Afdeeling Oostzaan der Noordhollandsche vereeniging "Het Witte Kruis"
Plaats Oostzaan
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 30 juni 1893
Koninklijk Besluit nr. 34
Oprichtingsdatum
Doelstelling

Samenwerking tot het afweren en beteugelen van besmettelijke ziekten, tot het verleenen van hulp bij epidemieën en gewone ziekte-gevallen, en tot het helpen bevorderen der algemeene gezondheidsbelangen.

Staatscourant

02-08-1893, 03-09-1903