Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Vereeniging tot instandhouding van kleine-kinderen-bewaarplaatsen

Naam Vereeniging tot instandhouding van kleine-kinderen-bewaarplaatsen
Plaats Rotterdam
Provincie Zuid-Holland
Datum van erkenning 8 juli 1893
Koninklijk Besluit nr. 21
Oprichtingsdatum
Doelstelling

De oprichting en instandhouding te Rotterdam van bewaarplaatsen voor kleine kinderen, die wegens het verplicht werken buitenshuis der moeders vreemde zorg behoeven.

Staatscourant

11-08-1893