Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Anti-revolutionnaire kiesvereeniging "Nederland en Oranje"

Naam Anti-revolutionnaire kiesvereeniging "Nederland en Oranje"
Plaats Haarlem
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 11 juli 1893
Koninklijk Besluit nr. 25
Oprichtingsdatum
Doelstelling

Door het stellen van candidaten voor gemeenteraad, Provinciale Staten en Tweede Kamer der Staten-Generaal, het houden van openbare vergaderingen, het inzenden van verzoekschriften aan besturende machten en vertegenwoordigende lichamen bevorderlijk te zijn aan de bekendmaking en toepassing der anti-revolutionnaire beginselen, welke zijn neergelegd in het anti-revolutionnair program en samengevat worden in de woorden: "Tegen de Revolutie het Evangelie".

Staatscourant

19-08-1893