Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Dordrechtsche Werkliedenvereeniging "Vooruitgang door beschaving"

Naam Dordrechtsche Werkliedenvereeniging "Vooruitgang door beschaving"
Plaats Dordrecht
Provincie Zuid-Holland
Datum van erkenning 26 juli 1893
Koninklijk Besluit nr. 27
Oprichtingsdatum 03 december 1884
Doelstelling

Alles aangrijpen wat tot heil van den werkman bevorderlijk kan zijn, eendracht en verbroedering aan te kweeken en te bevorderen en elkander bij ziekte te steunen.

Staatscourant

06-09-1893, 25/26-04-1897