Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Timmerlieden-Vereeniging de Kracht

Naam Timmerlieden-Vereeniging de Kracht
Plaats Rotterdam
Provincie Zuid-Holland
Datum van erkenning 9 mei 1873
Koninklijk Besluit nr. 18
Oprichtingsdatum
Doelstelling

Den werkman in zijne zedelijke en stoffelijke ontwikkeling behulpzaam te zijn, benevens veredeling en meerdere waardeering van zijn zelfstandig arbeidsvermogen te bewerken.

Staatscourant

14-08-1873

Goossens van Eyndhove nr. 2580