Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Christelijke Bond van sigarenmakers en tabakbewerkers in Nederland

Naam Christelijke Bond van sigarenmakers en tabakbewerkers in Nederland
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 14 december 1901
Koninklijk Besluit nr. 56
Oprichtingsdatum 19 juni 1899
Doelstelling

De stoffelijke en zedelijke belangen der sigarenmakers en tabakbewerkers in het algemeen en die zijner leden in het bijzonder, langs wettigen weg te bevorderen.

Staatscourant

29/30-12-1901