Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Eenheid onder ons, technische afdeeling: "Gemeente-tram"

Naam Eenheid onder ons, technische afdeeling: "Gemeente-tram"
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 14 december 1901
Koninklijk Besluit nr. 56
Oprichtingsdatum 14 juni 1900
Doelstelling

Door onderlinge samenwerking de belangen harer leden zooveel mogelijk te behartigen en eene goede verstandhouding tusschen de opzichters en de werklieden der gemeente-tram te bevorderen.

Staatscourant

25/26/27-12-1901