Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

IJsclub Hoogkarspel

Naam IJsclub Hoogkarspel
Plaats Hoogkarspel
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 14 december 1901
Koninklijk Besluit nr. 56
Oprichtingsdatum 01 november 1901
Doelstelling

a. Het maken en onderhouden van ijsbanen op onze vaarten;

b. het zooveel mogelijk afbakenen van gevaarlijke plaatsen;

c. het aanbrengen van posten waar dit noodig blijkt te zijn;

d. het op geschikte plaatsen deponeeren van reddingsmiddelen ter redding van drenkelingen.

Staatscourant

25/26/27-12-1901