Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Algemeen Apothekersbedienden-Bond

Naam Algemeen Apothekersbedienden-Bond
Plaats Rotterdam
Provincie Zuid-Holland
Datum van erkenning 15 juli 1890
Koninklijk Besluit nr. 19
Oprichtingsdatum
Doelstelling

De belangen der Apothekersbedienden in Nederland te behartigen en te bevorderen.

Staatscourant

02-10-1890, 15-08-1903

Goossens van Eyndhove nr. 2694
Opmerkingen

De statuten van 1903 vermelden dat de vereniging vanaf dat jaar gevestigd is in Amsterdam.