Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Rotterdamsche Kuipersgezellen-Vereeniging "Diogenes"

Naam Rotterdamsche Kuipersgezellen-Vereeniging "Diogenes"
Plaats Rotterdam
Provincie Zuid-Holland
Datum van erkenning 28 juni 1890
Koninklijk Besluit nr. 43
Oprichtingsdatum
Doelstelling

Bij ziekte of bij ongeval der leden dezer vereeniging stoffelijken en zedelijken bijstand te verleenen; door bespreking der vakbelangen op vergaderingen het stoffelijk en maatschappelijk welzijn der vakgenooten te bevorderen.

Staatscourant

20-09-1890

Goossens van Eyndhove nr. 2693