Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Vereeniging voor inwendige Zending "Emmanuël"

Naam Vereeniging voor inwendige Zending "Emmanuël"
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 23 april 1883
Koninklijk Besluit nr. 27
Oprichtingsdatum
Doelstelling

De komst van het Godsrijk te bevorderen door: a Zondagscholen, Evangelieverkondigingen, verspreiding van Christelijke geschriften; b Dag- en avondscholen, bewaar-, brei- en naai-scholen; c. werkzaamheden tot leniging van de behoeften der armen; d bijeenkomsten ter beoefening van gewijden zang en muziek.

Staatscourant

08-05-1883

Goossens van Eyndhove nr. 373