Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Bierhuishoudersbond

Naam Bierhuishoudersbond
Plaats Rotterdam
Provincie Zuid-Holland
Datum van erkenning 2 december 1897
Koninklijk Besluit nr. 28
Oprichtingsdatum 01 januari 1897
Doelstelling

a. Door het indienen van requesten, verzoekschriften, statistieken en memoriën van toelichting te trachten in de wet van 28 Juni 1881 (Staatsblad no. 97), die den kleinhandel in sterken drank en de beteugeling der openbare dronkenschap regelt, wijziging of algeheele afschaffing dier wet te verkrijgen;

b. bij wijziging van genoemde wet het daarheen te leiden, dat aan ieder aanvrager vergunning zal worden verleend voor den verkoop van sterken drank in het klein, mits deze niet vallen in de termen van artikel 3 van bedoelde wet;

c. in het algemeen alle misstanden tegen te gaan, waardoor de leden in hunne zaken benadeeld worden, alles in verband met meergenoemde wet.

Staatscourant

24-12-1897, 31-01-1899