Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Vereeniging "Creditreform" ter voorkoming van schadelijk crediet verleenen

Naam Vereeniging "Creditreform" ter voorkoming van schadelijk crediet verleenen
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 3 december 1897
Koninklijk Besluit nr. 66
Oprichtingsdatum 17 juli 1897
Doelstelling

De nadeelige gevolgen van krediet verleenen door onderlingen steun en voorlichting zoo mogelijk te voorkomen.

Staatscourant

23-12-1897