Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Afdeeling "Lemsterland" der Vereeniging "Door arbeid tot verbetering" te Leeuwarden

Naam Afdeeling "Lemsterland" der Vereeniging "Door arbeid tot verbetering" te Leeuwarden
Plaats Lemmer
Provincie Friesland
Datum van erkenning 29 oktober 1897
Koninklijk Besluit nr. 40
Oprichtingsdatum 01 oktober 1897
Doelstelling

Zooveel mogelijk de sociale nooden in de gemeente Lemsterland te beperken, de welvaart der burgerij te bevorderen, en verder alles te doen wat den stoffelijken en zedelijken vooruitgang van de ingezetenen kan verhoogen.

Staatscourant

20-11-1897