Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Afdeeling Zaandam van den Nederlandsch-Roomsch-Katholieken Volksbond

Naam Afdeeling Zaandam van den Nederlandsch-Roomsch-Katholieken Volksbond
Plaats Zaandam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 13 november 1897
Koninklijk Besluit nr. 39
Oprichtingsdatum 16 februari 1896
Doelstelling

Door samenwerking harer leden in den geest en volgens de beginselen der Roomsch-Katholieke Kerk, vooral den werkmansstand en de kleine burgerij te beveiligen tegen de sociale dwalingen van onze tijd.

Staatscourant

30-11-1897