Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

St. Josephs Gezellen-Vereeniging

Naam St. Josephs Gezellen-Vereeniging
Plaats Rotterdam
Provincie Zuid-Holland
Datum van erkenning 10 december 1879
Koninklijk Besluit nr. 29
Oprichtingsdatum
Doelstelling

Katholieke ongehuwde handwerksgezellen tot bekwame, welvarende en gelukkige huisvaders, en, zoo mogelijk, tot bazen te vormen.

Staatscourant

30-01-1880

Goossens van Eyndhove nr. 2607