Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Algemeene magazijn- en winkelbediendenbond

Naam Algemeene magazijn- en winkelbediendenbond
Plaats Rotterdam
Provincie Zuid-Holland
Datum van erkenning 31 mei 1902
Koninklijk Besluit nr. 42
Oprichtingsdatum 21 juli 1901
Doelstelling

Door samenwerking van zijne leden, zooveel in zijn vermogen ligt, de stoffelijke en zedelijke belangen te behartigen van allen die als magazijn- of winkelbediende werkzaam zijn.

Staatscourant

17-06-1902