Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Typographische tooneelvereeniging genaamd "Coster"

Naam Typographische tooneelvereeniging genaamd "Coster"
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 31 mei 1902
Koninklijk Besluit nr. 42
Oprichtingsdatum 01 april 1857
Doelstelling

a. de gezelligheid en de welsprekendheid onder hare leden te bevorderen;

b. het geven van tooneeluitvoeringen en gezellige bijeenkomsten aan hare ledenen geïntroduceerden;

c. het ondernemen van gemeenschappelijke uitstapjes met hare leden en geïntroduceerden.

Staatscourant

17-06-1902