Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Zondagschool-vereeniging "Laat de kinderen tot Mij komen"

Naam Zondagschool-vereeniging "Laat de kinderen tot Mij komen"
Plaats Gouda
Provincie Zuid-Holland
Datum van erkenning 23 november 1892
Koninklijk Besluit nr. 27
Oprichtingsdatum
Doelstelling

Aan kinderen, van af hun zesde jaar, onderwijs in de Bijbelsche geschiedenis en den weg der zaligheid te geven.

Staatscourant

29-12-1892