Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Loonslachters- en vleeschvervoerdersvereeniging "Steunt Elkander"

Naam Loonslachters- en vleeschvervoerdersvereeniging "Steunt Elkander"
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 7 april 1902
Koninklijk Besluit nr. 44
Oprichtingsdatum 30 juni 1901
Doelstelling

De stoffelijke en zedelijke belangen harer leden te bevorderen, zonder onderscheid van godsdienst.

Staatscourant

20/21-04-1902