Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Afdeeling Sint-Pancras van de Noordhollandsche vereeniging "Het Witte Kruis"

Naam Afdeeling Sint-Pancras van de Noordhollandsche vereeniging "Het Witte Kruis"
Plaats Sint Pancras
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 11 april 1902
Koninklijk Besluit nr. 56
Oprichtingsdatum 28 november 1901
Doelstelling

In eigen kring zooveel mogelijk:

1. besmettelijke ziekte te weren en te beteugelen;

2. hulp te verleenen bij epidemieën en gewone ziektegevallen;

3. de algemeene gezondheidsbelangen te helpen bevorderen.

Staatscourant

01-05-1902, 16-10-1903