Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Vereeniging voor wijkverpleging te Heemstede

Naam Vereeniging voor wijkverpleging te Heemstede
Plaats Heemstede
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 11 april 1902
Koninklijk Besluit nr. 56
Oprichtingsdatum 14 februari 1902
Doelstelling

Hulp te doen verleenen aan zieken en hulpbehoevenden in den ruimsten zin des woords, zonder onderscheid van godsdienstige gezindheid, door pleegzusters.

Staatscourant

27/28-04-1902