Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Kleermakersvereeniging onder de zinspreuk "Onderling belang"

Naam Kleermakersvereeniging onder de zinspreuk "Onderling belang"
Plaats Rotterdam
Provincie Zuid-Holland
Datum van erkenning 1 april 1902
Koninklijk Besluit nr. 32
Oprichtingsdatum 31 juli 1901
Doelstelling

Alles aan te wenden wat strekken kan tot verheffing der zedelijke waarde, verhooging der stoffelijke welvaart en meerdere verbroedering der leden onderling te verkrijgen.

Staatscourant

17-04-1902