Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Bond van actief dienende vuurstokers bij Hr.Ms zeemacht, beneden den rang van korporaal, "Goetgeluk"

Naam Bond van actief dienende vuurstokers bij Hr.Ms zeemacht, beneden den rang van korporaal, "Goetgeluk"
Plaats Den Helder
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 1 april 1902
Koninklijk Besluit nr. 32
Oprichtingsdatum 19 december 1901
Doelstelling

a. de stoffelijke belangen zijner leden te behartigen;

b. de onderlinge kameraadschap te bevorderen;

c. die kundigheden bij zijne leden aan te kweeken, welke in het algemeen hun van nut kunnen zijn.

Staatscourant

13/14-04-1902