Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Vereeniging "Het Arboretum"

Naam Vereeniging "Het Arboretum"
Plaats Bussum
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 8 maart 1882
Koninklijk Besluit nr. 19
Oprichtingsdatum
Doelstelling

Eene zoo volledig mogelijke verzameling aan te leggen en instand te houden van houtgewassen, die in ons land voorkomen of in cultuur gebracht kunnen worden, ten einde de geaardheid en ontwikkeling te leeren kennen en de belangstelling door het planten van nuttige en sierlijke gewassen in 't algemeen te bevorderen.

Staatscourant

14-04-1882

Goossens van Eyndhove nr. 938