Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Groen van Prinsterer-vereeniging

Naam Groen van Prinsterer-vereeniging
Plaats Rotterdam
Provincie Zuid-Holland
Datum van erkenning 17 juni 1897
Koninklijk Besluit nr. 53
Oprichtingsdatum 08 oktober 1896
Doelstelling

Om, in de overtuiging dat Gods Woord en de traditiën onzes volks de vertrouwbare grondslagen eener Christelijke maatschappij uitmaken, de kennis daarvan te verbreiden en de liefde daartoe op te wekken, ten einde op deze grondslagen de belangen der maatschappij in haar geheel te bevorderen.

Staatscourant

04/05-07-1897