Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Haarlemsche slagersgezellen-vereeniging "Ons belang"

Naam Haarlemsche slagersgezellen-vereeniging "Ons belang"
Plaats Haarlem
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 19 juni 1897
Koninklijk Besluit nr. 35
Oprichtingsdatum 01 januari 1897
Doelstelling

Eendracht, verbroedering en het vriendschappelijk verkeer onder de te Haarlem wonende slagersgezellen te onderhouden en te bevorderen en door alle gepaste en wettelijke middelen middelen de zedelijke en stoffelijke welvaart der leden te verhoogen.

Staatscourant

04/05-07-1897