Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Algemeene Nederlandsche Kleermakersbond

Naam Algemeene Nederlandsche Kleermakersbond
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 16 juni 1897
Koninklijk Besluit nr. 51
Oprichtingsdatum 16 maart 1896
Doelstelling

a. Het verkrijgen van eene krachtige organisatie, langs wettigen weg; b. het aandringen op eene bij de wet geregelden arbeidsdag met minimum-loon en het regelen van het leerlingstelsel onder Staatstoezicht; c. het bevorderen van de organisatie der vrouwelijke vakgenooten, en zoo mogelijk het stichten van afdeelingen over het geheele land; d. het verkrijgen van algemeene werkplaatsen, door Staat, gemeente of particulieren opgericht; e. het aandringen bij de Regering op afschaffing van het gevangeniswerk, voor zooverre het de kleermakerij betreft, of op zoodanige regeling, dat concurrentie niet mogelijk is.

Staatscourant

01-07-1897