Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Nieuwe Nederlandsche Bootwerkersbond

Naam Nieuwe Nederlandsche Bootwerkersbond
Plaats Rotterdam
Provincie Zuid-Holland
Datum van erkenning 24 juli 1897
Koninklijk Besluit nr. 43
Oprichtingsdatum 01 april 1896
Doelstelling

De Nederlandsche bootwerkers en aanverwante vakgenooten nader tot elkander te brengen met de na te melden middelen, en langs den wettigen weg den maatschappelijken toestand der bootwerkers en aanverwante vakgenooten zooveel mogelijk te verbeteren door onderlinge eensgezindheid.

Staatscourant

10-08-1897