Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Duitsche Schoolvereeniging (Deutscher Schulverein)

Naam Duitsche Schoolvereeniging (Deutscher Schulverein)
Plaats Rotterdam
Provincie Zuid-Holland
Datum van erkenning 14 augustus 1897
Koninklijk Besluit nr. 30
Oprichtingsdatum 10 april 1897
Doelstelling

De aldaar door de Duitsch-Evangelische Kerkelijke Gemeente gesubsidieerde school als eene voor kinderen van alle gezindten toegankelijke Duitsche inrichting voor onderwijs voort te zetten, zonder daarbij eenig winstbejag te beoogen.

Staatscourant

26-08-1897