Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Algemeene Bond van Onderofficieren der Koninklijke Nederlandsche Marine

Naam Algemeene Bond van Onderofficieren der Koninklijke Nederlandsche Marine
Plaats Den Helder
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 24 juni 1902
Koninklijk Besluit nr. 26
Oprichtingsdatum 16 juni 1901
Doelstelling

Het behartigen der belangen van de onderofficieren, dienende bij de Koninklijke Nederlandsche Marine.

Staatscourant

13/14-07-1902