Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Nederlandsche Mozart-vereeniging

Naam Nederlandsche Mozart-vereeniging
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 24 juni 1902
Koninklijk Besluit nr. 26
Oprichtingsdatum 12 januari 1902
Doelstelling

Het beoefenen, uitvoeren en doen uitvoeren van muziek van Mozart, zoowel in het theater, in concerten als in particuliere bijeenkomsten, het verleenen van steun aan corporaties en personen die waardige Mozart-uitvoeringen geven, verbreiding van de kennis van Mozarts composities in ons land door het uitgeven van geschriften daarop betrekking hebbende.

Staatscourant

13/14-07-1902