Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Afdeeling Amsterdam van den Bond van Nederlandsche onderwijzers

Naam Afdeeling Amsterdam van den Bond van Nederlandsche onderwijzers
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 24 juni 1902
Koninklijk Besluit nr. 26
Oprichtingsdatum 01 mei 1874
Doelstelling

De belangen van het onderwijs en de onderwijzers te bevorderen.

Staatscourant

13/14-07-1902