Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Rotterdamsche vereeniging van fruit- en groenten-exporteurs

Naam Rotterdamsche vereeniging van fruit- en groenten-exporteurs
Plaats Rotterdam
Provincie Zuid-Holland
Datum van erkenning 24 juni 1902
Koninklijk Besluit nr. 26
Oprichtingsdatum 07 maart 1900
Doelstelling

De algemeene belangen harer leden te beschermen en te bevorderen door in den fruit- en groenten-exporthandel misstanden weg te nemen en in dien handel verbeteringen te brengen.

Staatscourant

13/14-07-1902