Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Algemeene Nederlandsche Kuipersgezellenbond

Naam Algemeene Nederlandsche Kuipersgezellenbond
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 19 juni 1902
Koninklijk Besluit nr. 32
Oprichtingsdatum 14 juli 1901
Doelstelling

De bevordering der maatschappelijke en staatkundige belangen van de Nederlandsche kuipersgezellen.

Staatscourant

06/07-07-1902